România 

CÂMPULUNG ONEȘTI TOMEȘTI 

  Misiunea congregației în România 

Două surori au sosit în România în septembrie 1990, pentru a oferi ajutor „Copiilor străzii”, desfășurând diferite activități în București. 
În anul 1994, câteva surori au început activitatea de educare a copiilor la Câmpulung, în anul 2000 la Oneşti, iar în anul 2002 la Tomeşti. Populația catolică este mică în zone preponderent ortodoxe, așa că prezența surorilor este foarte mult apreciată. 
 
DIFERITE SLUJIRI 
De la început surorile s-au implicat foarte mult în viața parohiilor, oferind sprijin preoților, dar și celor săraci și marginalizați. Ele continuă să ofere mese calde pentru bătrâni, să organizeze săptămânal întâlniri ecumenice, să lucreze cu copiii și tinerii cu dizabilități, cu persoanele fără adăpost și cu cei marginalizați. 
Carisma congregației se află în centrul a ceea ce fac surorile, încurajându-i pe elevii din medii familiale diferite să se implice activ în viața comunității școlare din: Câmpulung – Școala Gimnazială Sfântul Iacob - www.scoalasfantuliacob.eu Onești – Grădinița Sf. Paul – www.gradinitasfpaulonesti.ro si Tomești - Grădinița Fericitul Eremia. Centrul de zi „Vladimir Ghika” își propune să ofere un mediu de învățare sigur, stimulant și creativ copiilor cu nevoi speciale, în care să se simtă bineveniți și în siguranță și, în același timp, să sprijine familiile acestora. 
 
Our site uses cookies. For more information, see our cookie policy. Accept cookies and close
Reject cookies Manage settings