Rustenberg   Încă din anul 1950, surorile dominicane conduceau Școala Mănăstirii Sf. Margareta din orașul Rustenburg, un oraș minier numit pe atunci Transvaal, acum în provincia de Nord-Vest. În 1961, acestea s-au retras și au fost înlocuite de Surorile Sf. Paul. Numărul înscrierilor a crescut și astfel școala s-a mutat într-o nouă clădire din afara orașului, lângă noua Biserică Catolică și Mănăstirea Redemptoristă. În anul 1983, a devenit școală primară, dezvoltându-se și ca școală multietnică, înainte ca Africa de Sud să desființeze patriile separate și politica de apartheid. Școala a fost numită Selly Park, după Casa Mamă a Surorilor Sf. Paul din Birmingham, Anglia. Conventul s-a deschis în 1966, iar școala a primit autorizația în 1967. La început avea un departament primar și unul liceal, cu posibilitatea ca elevii să stea la internat. În zilele noastre funcționează ca școală primară de zi, în limba engleză, având înscriși copii de la clasa pregătitoare până la clasa a VII-a. În anul 2006, Surorile Sf. Paul au numit primul director laic al școlii. În 1997, ca răspuns la solicitările părinților, Congregația a construit o nouă școală – Școala Gimnazială Selly Park – pentru elevi de clasele 8-12. În ianuarie 2010, a fost numit și aici un director laic. Cele două școli colaborează foarte bine.  http://www.sellypark.co.za/http://www.spss.org.za   

Our site uses cookies. For more information, see our cookie policy. Accept cookies and close
Reject cookies Manage settings